I Musikhuset Aarhus kan både kørestolsbrugere og syns- og hørehæmmede få gode kulturelle oplevelser.

Alle husets gæster med ledsagerkort har mulighed for gratis at medbringe en hjælper. For at benytte denne ordning skal du kontakte billetsalget i Musikhuset Aarhus på  89 40 40 40.

Kørestolsbrugere
Mellem de to svingdøre, der fører ind i Foyeren, er der to elektriske skydedøre, der kan aktiveres ved trykknapper på lave standere både ude og indefra.

Store Sal har 16 kørestolspladser, Lille Sal har fem og Symfonisk Sal har otte. I såvel Rytmisk Sal som Kammermusiksalen kan kørestole komme ind på fladt gulv. Ledsagerpladserne er placeret så tæt på kørestolspladsen som muligt.

Kørestolspladser kan kun købes ved at henvende sig til Musikhuset Aarhus’ billetsalg.

Førerhunde for blinde
I samarbejde med Dansk Blindesamfund i Østjylland er det aftalt, at synshandicappede kan medbringe førerhund i salene. Synshandicappede kan medtage en gratis hjælper. Også selv om den synshandicappede medbringer førerhund.

Der er ikke reserveret specielle handicappladser til blinde med ledsager, men ønsker man at have sin førerhund med, så kan Musikhusets billetsalg hjælpe med at finde en plads, hvor hunden kan være uden at være til gene for de øvrige gæster. Den synshandicappede skal ved køb af billet gøre opmærksom på, at der medbringes førerhund, så billetsalget kan tage højde for placeringen.

Hver enkel sal har pladser, hvor synshandicappede nemt kan have førerhunden ved sig under forestillingen og uden at være til gene for husets øvrige gæster. I Rytmisk Sal er der til nogle koncerter opstillet caféborde. Her er der ingen faste pladser til synshandicappede. Til stående koncerter i Rytmisk Sal må den synshandicappede selv finde en egnet plads, hvor førerhunden kan være tryg og ikke være til gene for de øvrige gæster.

Teleslynge
Der er monteret teleslyngeanlæg i samtlige sale. Der findes områder med dårlig teleslyngedækning i Store Sal og Lille Sal. Klik på Salsoversigt til højre for at se, hvor i salene teleslyngen fungerer bedst.

Scenekamera
Musikhuset har en speciel skærm, som svagtseende kan benytte. Med til skærmen hører der to kameraer, som gæsten selv kan styre. Det ene kamera er rettet mod scenen og det andet kamera forstørrer eksempelvis et forestillingsprogram. Begge kamerabilleder kan ses på samme tid på en skærm foran gæsten.

Scenekameraet kan dog kun bestilles, hvis der er ledige handicappladser til arrangementet.

Toiletter
Der er handicaptoiletter på alle etager i Foyeren samt på Torvet.

Bestil hjælpemidler
For alle hjælpemidler gælder det, at man skal forhåndsbestille i billetsalget, når man køber billet. Kontakt billetsalget på 89 40 40 40.

Parkering
Uden for den sydlige side af Foyeren findes fire handicap P-pladser. Der findes yderligere fire handicap P-pladser langs facaden af det nye hus - adgang via Skovgaardsgade. Pladserne er gratis med autoriseret handicapskilt i ruden. Fra de nye pladser er der nem adgang til huset via den nye reception med elevator til Torvet og videre til Strøget og Foyeren. Der er også handicap P-pladser ved Scandinavian Congress Center samt i Sct. Nicolaus Gade ved Føtex ikke langt fra Musikhuset Aarhus. Læs mere om parkering ved at klikke i boksen til højre.

Kørestols- og ledsagerpladser kan købes igennem Musikhuset Aarhus Billetsalg på tlf. 89 40 40 00.

Åbningstider i billetsalget:
Mandag-lørdag kl. 12-17, samt 1 time før forestillingsstart, telefontid kl. 13-17.
Søn- og helligdage åbnes 1 time før forestillingsstart.
Billetsalget lukker, når forestillingen begynder.

Åbningstider på forestillingsdage