Ledsageordning, synshandicappede og førerhunde

I Musikhuset Aarhus kan både kørestolsbrugere og syns- og hørehæmmede få gode kulturelle oplevelser. Mellem de to svingdøre, der fører ind i Foyeren, er der to elektriske skydedøre, der kan aktiveres ved trykknapper på lave standere både ude og indefra.
Både blinde eller folk i kørestol har mulighed for gratis at medbringe en hjælper. Fra 1.1. 2012 og et år frem har Musikhuset og Dansk Blindesamfund i Østjylland indgået en aftale om en forsøgsordning, hvor blinde kan have deres førerhund med ind i salene under forestillingerne.  
Et krav for at kunne benytte ordningen er, at man ved køb af billet kan fremvise ledsagekort udstedt af Invalideorganisationernes Brugerservice.

Ledsagere til kørestolsbrugere

Store Sal har 16 kørestolspladser, Lille Sal har 5 og Symfonisk Sal har 8. I såvel Rytmisk Sal som Kammermusiksalen kan kørestole komme ind på fladt gulv. Ledsagepladserne til kørestolsbrugerne placeres i videst mulige omfang, så tæt på handicappladsen som muligt.

Ledsagere og førerhunde for blinde

I samarbejde med Dansk Blindsamfund i Østjylland er det aftalt, at synshandicappede kan med-bringe førerhund i salene. Der er tale om en forsøgsordning, der blev indledt 1. januar 2012, som efter et år skal evalueres af de involverede parter. Den hidtidige ordning, hvor en synshandicappet kunne medtage en gratis hjælper er fortsat gældende. Også selv om den synshandicappede medbringer førerhund.

Der er ikke reserveret specielle handicappladser til blinde med ledsager, men ønsker man at have sin førerhund med, så kan Musikhusets billetsalg hjælpe med at finde en plads, hvor hunden kan være uden at være til gene for de øvrige gæster.  Den synshandicappede skal ved køb af billet gøre opmærksom på, at der medbringes førerhund, så billetsalget kan tage højde for placeringen.

Hver enkel sal har pladser, hvor synshandicappede nemt kan have førerhunden ved sig under forestillingen og uden at være til gene for husets øvrige gæster. I Rytmisk Sal er der til nogle koncerter opstillet caféborde. Her er der ingen faste pladser til synshandicappede, ligesom der afvikles koncerter i Rytmisk Sal for et stående publikum. Her må den synshandicappede selv finde en egnet plads, hvor førerhunden kan være tryg og ikke være til gene for de øvrige gæster.

Teleslynge

Der er monteret teleslyngeanlæg i samtlige sale. Der findes områder med dårlig teleslyngedækning i Store Sal og Lille Sal. Klik på Salsoversigt til højre for at se, hvor i salene teleslyngen fungerer bedst. 

Scenekamera

Musikhuset fik i efteråret 2006 installeret et nyt teknologisk værktøj, som svagtseende kan benytte. Det består af to kameraer, som gæsten selv kan styre. Det ene kamera er rettet mod scenen og det andet kamera forstørrer eksempelvis et forestillingsprogram. Begge kamerabilleder kan ses på samme tid på en skærm foran gæsten.

Toiletter

Der er handicaptoiletter på alle etager i Foyeren samt på Torvet.

Bestil hjælpemidler

For alle hjælpemidler gælder det, at man skal forhåndsbestille i billetsalget, når man køber billet. Kontakt billetsalget på 89 40 40 40. 

Parkering

Udenfor den sydlige side af Foyeren findes fire handicap P-pladser. Der findes yderligere fire handicap P-pladser langs facaden af det nye hus - adgang via Skovgaardsgade. Pladserne er gratis med autoriseret handicapskilt i ruden. Fra de nye pladser er der nem adgang til huset via den nye reception med elevator til Torvet og videre til Strøget og Foyeren. Dertil kommer handicap P-pladser i anlægget ved Scandinavian Congress Center samt i Sct. Nicolaus Gade ved Føtex ikke langt fra Musikhuset Aarhus. Læs mere om parkering ved at klikke i boksen til højre. 

Kørestols- og ledsagerpladser kan købes igennem Musikhuset Aarhus Billetsalg på tlf. 89 40 40 00.

Åbningstider i billetsalget:
Mandag-lørdag kl. 12-17, samt 1 time før forestillingsstart, telefontid kl. 13-17.
Søn- og helligdage åbnes 1 time før forestillingsstart.
Billetsalget lukker, når forestillingen begynder.

Åbningstider på forestillingsdage